วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ธันวาคม 2555 / http://www.morkeaw.net/k-table-course.html

ภาคตะวันตก

15 ม.ค. 56 

เครือข่ายราชบุรี

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน) 
ณ โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

-คุณหนิง    081-8990565 
-คุณสุ        086-9774847 
-คุณแบงค์  087-5687522 
-อีเมลล wet_purify@hotmail.com

ภาคกลาง

16 ม.ค. 56

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน) 
โดยชมรมทันตแพทย์

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ภายใน


ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

16 – 22 ม.ค. 56

สวนป่านาบุญ

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 7 วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ 
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2555 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ 
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 
-โทร. 082-347-3898

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

23 ม.ค. 56

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร 1 วัน) 
ณ ราชกรีฑาสโมสร

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
หมายเหตุ: ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ภาคกลาง

24 ม.ค. 56

ร่วมงานสัมมนา เสวนาอาเซียน

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
หมายเหตุ: ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ภาคกลาง

25 - 31 ม.ค. 56


สถาบันฝึกอบรมโรงเรียนผู้นำ 
จ.กาญจนบุรี

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 7 วัน)
ณ สถาบันฝึกอบรมโรงเรียนผู้นำ 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 10 ธันวาคม 2555 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

รับจำนวน 500 คน

ขออภัย

เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร


 • หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม              
 • - ขวดน้ำดื่มส่วนตัว 
  - กระติกเก็บน้ำร้อน 
  - เสื่อโยคะ 
  - ผ้าขนหนู ผืนเล็ก 
  - หมวก / ร่ม (ถ้าจำเป็น)
 • - ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติกทุกชนิด)

 


ประสานงาน ติดต่อ คุณปุ๊ (พริ้วลมบุญ) โทร.089-452-0559 

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :


-สำนักพิมพ์แสงแดด 
คุณเตย, คุณจันทร์ โทร 02-934-4414 ต่อ 208-210

มือถือ 086-448-4392, 085-440-6844

(รับจำนวน 300 คน)

-ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ

 • อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
 • (รับจำนวน 200 คน)

 • โดยแจ้ง/ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านทางโทรศัพท์ที่คุณเตย/คุณจันทรื์ หรือที่อีเมล์ข้างต้น 
  -  ชื่อ-สกุล 
  -  อายุ 
  -  ที่อยู่ 
  -  หมายเลขโทรศัพท์ 
  -  Email address
  -  โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย 
  - ระบุการเดินทาง
 • O เดินทางด้วยตนเอง
 • O เดินทางกับสำนักพิมพ์แสงแดด
  ( โดยมีค่ารถท่านละ 550 บาท ไป-กลับ 
  โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ นางจิรนันท์ ทับเนียมและนางสาวกนกวรรณ สอนสุคนธ์
 • ธนาคาร ธนชาติ สาขาศรีวรา
 • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 035-2-07492-5

 • ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 เท่านั้น ถ้าไม่แจ้งจะถือว่าเดินทางเอง)

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปกับทางสำนักพิมพ์แสงแดด

(รถบัส 40 ที่นั่ง) กรูณาโทรสำรองการเข้าค่ายได้ที่คุณเตย / คุณจันทร์เท่านั้น

ภาคใต้

3 – 7 ก.พ. 56

สวนป่านาบุญ  2

จ. นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 7 วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ 2อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร 4 มกราคม 2556 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

-คุณเพชรแผ่นดิน 087-334-8493 

-คุณจันทร์ 081-297-6564 
-คุณรวย 081-084-5469

-คุณต้อย 081-301-4587

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

16 – 22 ก.พ. 56

สวนป่านาบุญ

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 7 วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ 
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา


เปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2556 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ 
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1221, 1071 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ 
-โทร. 082-347-3898

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง 24 ก.พ. – 2 มี.ค.56

งานพุทธาภิเษก

ณ ศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ภาคอีสาน

ประจำทุกเดือน

ณ ชุมชนฝึกฝน

เศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ

จ. อุบลราชธานี

ค่ายหลักสูตร 1 วัน (ประจำทุกเดือน)
- ทุกวันศุกร์ 
- ทุกวันเสาร์
- ทุกวันอาทิตย์
เวลา 08.30-16.00 น
ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ 

บรรยายและสาธิตโดย ทีมงานจิตอาสา 
กรุณาแจ้งสำรองการเข้าอบรมล่วงหน้า อย่างน้อย 1-2 วัน


สำรองการเข้าอบรมได้ที่

- คุณเกื้อพรฟ้า   080-720-4095

สอบถามเส้นทาง : 
- คุณอ้วน 084-498-1184
- คุณดาวเพ็ญ 089-514-7245

       

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น